nierozpruty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tutu, którego ewentualne zmiany nakaże praktyka. Bo też zredagowanie takiego statutu nie było rzeczą łatwą: po raz pierwszy tworzono organizację mającą na celu nie urządzanie akademii czy jasełek, ale zbieranie pieniędzy, ze wszystkim co to za sobą pociąga! Znając uroczy polski kompleks nierozprutej kasy, trzeba było statutowo określić ścisłą kontrolę i nad zbieraniem pieniędzy i nad ich późniejszym użytkowaniem; w takim wypadku nie wystarcza tradycyjna komisja rewizyjna, która się zbiera na pół godziny przed walnym zebraniem i stwierdza, że zarząd rozliczył się ze znaczków pocztowych i że w kasie pozostało 17 F. 60. A więc kontrola jest potrójna: komisji rewizyjnej,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.