nierozprzestrzeniony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) | Hinduizm szając się i doń się nie redukując. U początku energia ta istniała w brahmanie, jakby w inwolucji. Rozpoczęła swą ewolucję, a więc przejście od nieobjawionego do objawionego, od jednego do wielości, od nierozprzestrzenionego do rozprzestrzenionego. Była to emanacja, czyli emisja świata przez pierwotną energię. Z chwilą gdy energia stała się energią kreującą, brahman (neutrum) przyjmuje postać brahmy (masculinum). Stwarzanie rozpoczęło się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Franck, Bernard 1997. Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach, Kraków : Wyd. M
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.