nierozrywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Być może podział ten ma swoje wady, ale nie możemy przekonać się o tym na podstawie argumentów autora. Zarzut, że podział jest sztuczny, można rozumieć na dwa sposoby: 1) Nie odpowiada on naturalnemu sposobowi funkcjonowania języka (funkcjonowaniu jako nierozrywalnej całości), a został sztucznie utworzony jedynie w celach teoretycznych. Wówczas jednak przyznanie, że jest on wygodny ze względów teoretycznych, zmienia charakter tego argumentu na korzyść krytykowanego podziału...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.