nierozrywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sób podstawowych pojęć jednostkowości i ogólności. Było to oczywiście nieporozumienie nie ograniczające się do węższego zakresu językoznawstwa jako specjalnej dyscypliny naukowej, ale nieporozumienie ogólnometodologiczne, którego zakres dał się odczuć i w językoznawstwie. 1 Słowa Lenina, że przeciwieństwa są z sobą identyczne — gdy idzie o cechy odrębności i ogólności — są jaskrawym wyrazem intencji nierozrywania dialektycznej jedności wiążącej element z całością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.