nierozsądność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nizm jest „czynnikiem społeczno-politycznym" kapitalizmu, a Sismondi zestawia go nie z kapitalizmem, lecz z jakimś narodem w ogóle (lub z narodem drobnych samodzielnych wytwórców). Mógłby on sobie zestawić protekcjonizm choćby z indyjską wspólnotą gminną i otrzymać jeszcze bardziej naoczną „nierozsądność" i „zgubność", ale ta „nierozsądność" dotyczyłaby i w tym wypadku jego zestawienia, a nie protekcjonizmu. Sismondi przytacza dziecinny rachuneczek, aby dowieść, że protekcjonizm jest korzystny tylko dla bardzo niewielu jednostek kosztem mas. Tego jednak nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.