nierozsądzony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tkwi w niej przecież jakaś obawa o amoralizm sztuki, o jej swoisty cynizm — i tkwi także pytanie, bynajmniej w powieści nierozsądzone, czy artyzm stanowi dostateczne usprawiedliwienie dla tego amoralizmu, czy można uznać artystę, mistrza i geniusza, za zwolnionego z tych powinności i obowiązków, jakie ciążą normalnych”, przeciętnych członkach ludzkiej spófećzności, zobowiązanych do różnych wzajemnych 56...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1973. Andrzejewski, Warszawa : Agencja Autorska i Zjednoczenie Księgarstwa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.