nierozstrzygający

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pinneau stwierdza wyraźnie, że nie podważa zasadniczej słuszności wniosków wyprowadzonych przez Spitza i innych badaczy, lecz kwestionuje prawo tych autorów do formułowania tak ogólnych wniosków na podstawie słabo kontrolowanego (a więc nierozstrzygającego) materiału dowodowego, jaki udało im się zgromadzić. Trzeba jednak przyznać, że pomimo najlepszych chęci najbardziej rzetelnych badaczy, uzyskanie obiektywnych i ścisłych informacji o zachowaniu niemowląt we wczesnym okresie ich życia jest zadaniem niezwykle trudnym. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcać do podejmowania dalszych badań typu obserwacyjno-eksperymentalnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.