nierozstrzygalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z artykułem ks. J. Dordy T. J., Pewność czy ryzyko? („Znak” 73—74) można by wiele polemizować na płaszczyźnie czysto filozoficznej. W notatce tej mam zamiar zwrócić uwagę na niedociągnięcia artykułu z mojego czysto zawodowego punktu widzenia. Znajduje się w nim około dwustronicowy fragment, dotyczący jednego z najdonioślejszych odkryć matematycznych współczesności, mianowicie twierdzenia Gbdela o nierozstrzygalności. Jedno ze zdań brzmi: „Twierdzenie Gbdela rozstrzyga jeszcze jedno doniosłe zagadnienie. Jest nim niematerialność duszy”. Ze zdaniem tym nie zgadzam się i przypuszczam, że żaden z fachowców nie zgodziłby się na nie, przynajmniej pod wpływem argumentacji ks. Dordy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.