nierozstrzyganie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dla przeciwieństwa podmiotu i przedmiotu (x<xT*'s7dvot<xv — xafr5 urcap^w), teraz dopiero ustalono termin dla świadomości (aiwstSYjcjŁę), samowiedzy (auvsi$Yjoię aucraaswę), wrażenia (TÓwoatę), oczywistości (lvapYeioc), aktu uznania (auyxaTa^£(nę), sądu postrzegawczego (xaTaX7]<jxę); zostały ustalone techniczne nazwy dla pojęcia (ewota) i dla kryterium (xpmjpiov). Weszły w użycie śceptyckie terminy, jak „sceptyk”, „dogmatyk”, „nierozstrzyganie kwestyj” (axaTaXr]^ia) i in. Niektóre terminy miały różne znaczenia w zależności od szkoły, np. 7rpóX7j^ię u stoików oznaczała pojęcie wspólne, a u epikurejczyków — wyobrażenie odtwórcze. Liczne też były nowe a podstawowe pojęcia etyczne: postęp (7rpoxo7n))» rzecz moralnie obojętna (aSiaęopoy), moralna intencja (xai;óp&co[Aoc) i wiele innych. Uderzające jest, że klasyczna grecka filozofia — Platona i Arystotelesa — obchodziła się bez tych wszystkich pojęć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatarkiewicz, Władysław 1970. Historia filozofii. T. 1-3, wyd. 7, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.