nierozstrzygnąć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poglądy współczesnych nauk przyrodniczych na strukturę materii. Fizyka współczesna przyjmuje, że wszystkie obiekty materialne dowolnego rzędu są zbudowane z cząstek elementarnych. Do dziś nierozstrzygnięto ostatecznie kwestii, czy istnieją obiekty materialne niższego rzędu, choć niektóre dane empiryczne przemawiają za poglądem, że cząstki elementarne mają złożoną strukturę wewnętrzną. Zgodnie z le...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.