nierozstrzygnięty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Aby na te pytania odpowiedzieć jeśli nie z matematyczną pewnością to wyczerpująco i o ile być może dokładnie, posłuchajmy co mówi sam Kopernik w liście dedykacyjnym do Ojca Ś. papieża Pawła III: „Gdy na Soborze Lateraneńskim za Leona X. zajmowano się poprawą kalendarza kościelnego, przedmiot tak ważny jedynie dla tego pozostał nierozstrzygniętym, że jeszcze wówczas długćść lat i miesięcy równie jak bieg słońca i księżyca nie dość ściśle oznaczone były. Od owego czasu bliższą uwagę zwróciłem na ten przedmiot, tern bardziej że mnie do tego zachęcił znakomity mąż, Paweł biskup Soproński, który podówczas owej czynności przewodniczył...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.