nierozszczepialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kolejną generacją elektrowni jądrowej będzie reaktor tzw. powielający. Nadwyżka neutronów będzie chwytana przez warstwę nierozszczepialnych pierwiastków, jak uranu o liczbie 238 (17238) i toru (TJ1232), które przemienią się wówczas w rozszczepialne pierwiastki U235 oraz pluton o liczbie masowej 239 (PU239). Ciepło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szpilewicz, Aleksander 1974. Surowce dla przyszłości. Paliwa i energia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.