nierozszczepienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miały. Inercja myśli powraca nieustannie, niczym do miejsca naturalnego, już to ku człowieczeństwu, na którym byt się wspiera, już to ku bytowi, w którym człowieczeństwo jest osadzone. Konsekwentne nierozszczepienie pierwotnego fenomenu nie udaje się nikomu; łatwo bowiem powiedzieć, że świa73...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołakowski, Leszek 1994. Obecność mitu, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.