nierozszerzać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na zakończenie przypomnieć nam sobie jeszcze należy, znane wszystkim, a przecież nie w zupełności dotąd w naszćm dziennikarstwie wykonywane prawidła: Nierozszerzać niedostatecznie sprawdzonych wiadomości, choćby te naszym zamiarom najbardziej dogadzały; — skoro się one okażą fałszywemi, odwołać je z taką szczerością i przyciskiem, jak gdybyśmy z nas samych niecnie zarzuconą nam zbrodnię zmywali; — nie nakręcać wypadków do naszych celów, nie ujmować z ich opisu tego, co się nie składa w obraz nam pożądany, nie przemilczać zdarzeń. nam nieprzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.