nierozszerzony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako mianownik uogólnia się postać rozszerzona jen, która swój stan posiadania ogranicza tylko do tego przypadka, natomiast dawne nierozszerzone ji staje się biernikiem. Późniejsze postaci jenże wskazują, że cząstka -n nie była już dla poczucia językowego ówczesnego elementem nienależącym do pnia, przeciwnie, musiano ją widocznie poczuwać już jako wykładnik mianownika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.