nierozszyfrowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opowiadanie to, napisane w sposób niezwykle nowatorski, łączące konwencje noweli klasycznej ze stylem felietonu, raportu, niekiedy wyznań osobistych, posługujące się chwytami montażowymi, które charakterystyczne są dla filmu lub słuchowiska radiowego, zarysowuje zrazu problematykę stanowiącą Leitmotiv całego tomu: „Ballmeyer pozostał nierozszyfrowany”, ale nierozszyfrowany (przynajmniej we własnych oczach) pozostaje i Daves: „Nigdy go nie przęsłu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.