nierozumieć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapewne święta naiwność i prostota może mówić i mówiła nieraz o najsprośniejszych rzeczach, a przez to nie plamiła bynajmniej ani swych uczuć ani myśli. Przysłowie francuskie niesie : A une âme pure tout est pur. Ale naiwność, która tlómaczy się ze swej prostodusznej śmiałości,- przestaje być naiwnością. Jeżeliby kto przypuścił, że autorka rażące te ustępy przepisała tylko z jakiéj starej legendy, nierozumiejąc wcale ich znaczenia i doniosłości, zmieni niewątpliwie swój sąd, gdy przeczyta własne jéj wyznanie, że legendę o św. Pelagiuszu osnowała na ustném opowiadaniu naocznego świadka, a jak już niftimieniłem, legenda ta najwięcej podlega zarzutowi nieprzyzwoitości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.