nierozumiejący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To ukochanie czystości duchowej i piękna, ten anhellizm, ten arystokratyczny estetyzm sprawił, że Słowacki »lękał się pospolitości, jako święconej duch się lęka wody«, że się odgrodził od nierozumiejących go »szarych gospodarzy«. To odgrodzenie, to poszanowanie własnej godności nazwano — pychą. Czyż to nie bolesna ironia doli wielkiego artysty?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzpis, Henryk 1909. Ze studyów nad Słowackim, Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.