nierozumienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dłem się na nich. Wiedziałem wprawdzie — bo już stało się utartym komunałem — że Francuzi, od Voltaire’a począwszy, nie odczuwają wielkości Szekspira (czego zresztą miałem wymowny dowód w Komedji Francuskiej, gdzie Hamlet z Mounet-Sullym w roli tytułowej wprost woła o pomstę do nieba); nie przypuszczałem jednak, by tej regule podlegał i profesor pierwszego francuskiego uniwersytetu, i to specjalista od literatury angielskiej, i to w 30 lat po Historji literatury angielskiej Taine’a, gdzie Szekspir tak znakomicie jest scharakteryzowany i wytłumaczony! Okazało się tymczasem, że wszystko, co sobie można wyobrazić na temat francuskiego nierozumienia genjuszu Szekspira, jeszcze nie dorównywa rzeczywistości. A już co mnie oburzało poprostu, jako krytyczne horrenda, to porównania rzymskich tragedyj Szekspira, Juljusza Cezara, Antonjusza i Kleopatry, Kory olana, z rzymskiemi tragedjami Kornela i Rasyna. którym wyldadając}'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.