nierozumność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chodzi więc o to, aby stanąć na stanowisku całości, które wszakże jest nie wewnątrz świata, lecz ponad nim, w bycie boskim. I tutaj właśnie moralna strona idei Boga godzi sprzeczności, grecka podwalina otrzymuje w ten sposób zakończenie chrześcijańskie. Zło świata, jako środek niezbędny do okazania moralnej doskonałości Boga, traci swą nierozumność. Okazanie takie musi dokonać dwuch rzeczy: dla harmonijnego zrównoważenia sprawiedliwości i miłości musi się ujawnić, z jednej strony, surowa powaga porządku moralnego oraz jego sądu, z drugiej — miłosierna dobroć Boga. Pierwsze ziszcza się w ten sposób, że z pośród ludzi,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.