nierozważanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pierania Denikina przeciwko bolszewikom. Ponieważ Denikin twardo obstawał przy „jedności i niepodzielności Rosji” popieranie go równało się samozniszczeniu. Samobójstwo jest oczywiście jedną z alternatyw w każdej sytuacji, jednak jest powszechnie przyjęte nierozważanie takiego wyboru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.