nierozważenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stwierdzenia konkretnych faktów. Z uwagi na powyższe — dla sprawy niniejszej jest rzeczą obojętną, czy pełnienie funkcyj ławnika Magistratu zaliczyć należy do „prac kulturalno-społecznych", a podniesiony w skardze zarzut nierozważenia tej kwestji przez władzę pozwaną jest bez znaczenia, skoro władza oparła swoje rozstrzygnięcie na przypuszczeniu, że zajmowanie przez skarżącego urzędu ławnika Magistratu m. K. może przeszkadzać mu w spełnianiu powinności nauczycielskich. Postanowienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.