nierozwarstwiający się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy oznaczyć czas filtracji zawiesiny wodorotlenku glinowego, aby otrzymać przesącz w ilości V— 0,180 m3 • m~2, przy stałej różnicy ciśnień AP = 30600 N • m~2, przy czym wstępnie ustalono, że filtracja przebiega według 1 cyklu. Stwierdzono doświadczalnie, że R = n • a„ = 9,62 ■ 1010 N • s • m-4, stosunek objętości osadu do objętości przesączu dla nierozwarstwiającej się zawiesiny woi =0,1196, a dla zawiesiny zagęszczonej M'OI == 0,3440...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leszczyński, Stanisław 1972. Filtracja w przemyśle, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.