nierozwiązalnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z czasem atoli dołączyły się do nich i inne sofizmaty, trudne, ale nie będące antynomiami; nie mogąc sobie poradzić z antynomiami, nie umiano ich odróżniać od innych trudnych wywodów. Jak wiele kłopotu sprawiały antynomie logikom średniowiecznym, świadczyć może to, co pisze we wstępie do swego traktatu o nierozwiązalnikach Piotr d’Ailly: przyrównywa on je do Dedalowego labiryntu, do którego wejść można, ale wyjście znaleźć trudno90. W traktatach o nierozwiązalnikach znajdujemy bardzo ciekawe i długie nieraz rozważania na temat prawdziwości i znaczenia zdań, bo właśnie przy pomocy analizy kryteriopoznawczej i semantycznej próbowano się z antynomiami uporać. Rozwiązanie Piotra d’Ailly jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.