nierozwiązywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dbalstwa, złego smaku i poniżenia. Kiedy w średnich wiekach brakło czasem funduszu na wymurowanie odpowiedniej wieży przy kościele, to dla tego nie zniechęcano się, wznoszono kościół, zostawiano miejsce na wieżę, a późniejszemu czasowi przekazywano jćj dokończenie. Czyliżby i u nas w wielu przypadkach nie dał się podobny przykład naśladować? Kładę zapytanie, nierozwiązując go, bo wiem jak wiele z tego względu trudności byłoby z nieprzychylnym rządem do pokonania. Ale i między nami są tacy, którzy mniemają, iż wieża w tak ścisły skład z całą budową wchodzić powinna, że jeśli się od razu jej nie wykona, to już późnićj dostawić jej nie podobna. Błędne to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.