nierozwiązywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czością kulturalną. Wiązanie wielkości narodu z aspiracją mocarstwową, na której realizację nie było żadnych szans, stanowiło pewne zwyrodnienie patriotyzmu, typowe dla prawicy społecznej, która chciała wybujałym nacjonalizmem pokrywać nierozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Polemika Bocheńskiego z młodymi nacjonalistami, zmierzającymi do zniszczenia mniejszości narodowych, była najsłuszniejsza. Ale prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Micewski, Andrzej 1968. W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.