nierozwiany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ulicach. Czujnym snem wojennego biwaku śpią dzielnice robotnicze. Komisje i rady partyj rządowych padają ze zmęczenia w carskich pałacach, gdzie żywe widma demokracji natykają się na jeszcze nierozwiane widma monarchji. Chwilami jedwabie i pozłota sal pogrążają się w mroku: brak węgla. Po okręgach czuwają oddziały robotników, marynarzy i żołnierzy. Młodzi proletarjusze noszą kara...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.