nierozwidlony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) paria riparia (najmniejsza z j.), dł. 13 cm, rozpiętość skrzydeł 29 cm; upierzenie strony grzbietowej szarobrunatne, brzusznej — białe, na podgardlu szara prze«paska; ogon nierozwidlony, nieco wcięty, gnieździ się kolonijnie w urwistych, gliniastych i lessowych ścianach, w których wykopuje długie korytarze zakończone komorą lęgową; zamieszkuje całą kulę ziemską, z wyjątkiem Australii i Ameryki Pd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.