nierozwodniony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciecze oleiste. O. dzielą się na grubokropliste i drobnokropliste. Do grupy o. zaliczane są także —► wytwornice mgły do —► aerozolowania, rozpylające zwykle tylko ciecze oleiste nierozwodnione. Ze względu na zasadę działania rozróżnia się o. ciśnieniowe, rozpylające ciecz wskutek przetłoczenia jej przez tzw. końcówki rozpylające, i o. z pomocniczym strumieniem powietrza, w któ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.