nierozwojowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niem podstaw tonalnych. Mimo to tkwi rondo Rameau także jeszcze w konwencjach stylu rokoko. Wskazuje na to fakt użycia tego samego materiału w refrenie i w kupletach, mozaikowa budowa formy z krótkich odcinków, nierozwojowy typ melodii, podlegającej przeważnie opracowaniu sekwencyjnemu i wariacyjnemu w postaci właściwej dla stylu rokoko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.