niesowiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale i pewni niesowieccy analitycy przeceniają nieraz rolę zbrojeń w gospodarce U.S.A. Prawda, że wydatki na obronę wynoszą w budżecie 1955 aż 68.2 procent ogółu wydatków państwowych, ale również prawda, że stanowią 15.4 proc. dochodu społecznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.