niestechiometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sunek molowy Ba:Sr w o/Q molowych Stosując niestechiometryczne proporcje składników w spieku (Ba, Sr)Ti03 można uzyskać mat o przenikalności ok. 900 (w 20°C przy / = 103 Hz) i współcz. strat dielektr. poniżej 0,0010. Dodatek SrTi03 (do 20%) powiększa wartość modułu piezoelektr. BaTiÓ3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.