niestosunkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ŻYWOTNOŚĆ POLSKI. 17 skazany na zagładę, a przecież żyjący i podnoszący się w niektórych chwilach i pod niektórymi względami przynajmniej, tak wysoko, jak nie stał nigdy za czasów szczęśliwej i pięknej przeszłości, zjawisko to bodaj czy nie jedyne w historyi, W tych porozbiorowych dziejach Polski, tak pełnych faktów, nieraz zadziwiających, jest jeden fakt niezaprzeczony, a nie najmniej dziwny, fakt tak jawny i uderzający, że żaden historyk nie będzie mógł go pominąć, a tern jest rola i znaczenie literatury w tej epoce. Można powiedzieć, że ta rola i to znaczenie są niestosunkowo wielkie, że o wiele przenoszą powołanie literatury: bo kiedy u innych szczęśliwszych narodów myśl narodu i jego uczucie ma tysiące form, w które może się wylać i wcielić, kiedy może objawiać się w działaniu politycznem w postępie organizacyi społecznej, w umiejętności, w życiu religijnem, w postępie ekonomicznym, tu wszystkie te pola i kierunki zamknęły się, bądź to zupełnie i wszystkie naraz, bądź przynajmniej tak, że całkiem swobodnie żaden rozwijać się nie mógł. Wszystko więc, co było myśli i uczu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.