niesynchronistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co do nauczania historii, to poza wyżej wspomnianym cofaniem się od współczesności do czasów dawnych w ramach pewnej obrazowej, niesynchronistycznej korelacji z językiem polskim należałoby uwzględnić w koncepcji programowej danie swobody nauczycielowi w zdobywaniu materiałów na wycieczkach. Dzięki wycieczkom i zwiedzaniu muzeów młodzież przyswajałaby wiadomości z kultury materialnej, a przez oglądanie wystaw i zabytków uczyłaby się obcowania ze sztuką. Obejrzenie narzędzi z różnych epok pomogłoby w rozumieniu roli techniki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.