niesytuacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rego te masy należą, po trzecie — wpływa na zmianę postaw oraz wywiera wpływ na definicję sytuacji (s. 185), po czwarte — odwołuje się do subiektywnych niesytuacyjnych aspektów działania (s. 190), czyli innymi słowy odrywa człowieka od warunków, które rozważa i nad którymi sprawuje kontrolę (s. 225), po piąte — nie jest zasadą, treścią — jak informacja, lecz tylko sposobem działania — techniką (s. 221), po szóste — „umyślna propaganda jest tylko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.