nietroskliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 80 Chmielowski uważał, że ojciec Makary nie ma ani charakteru, ani poczucia godności osobistej (op. cit., s. 93). A. Niemojewski uważał postępowanie ojca Makarego za przejaw „dziwnej nietroskliwości" społeczeństwa mieszczańskiego o wierność złożonym przysięgom i przeciwstawiał go księdzu z Klątwy Wyspiańskiego jako mającemu znacznie silniejsze poczucie winy i grzechu z powodu złamanych ślubów (Księża trzech pokoleń, „Głos"' 1901, nr 31). W kwestii oceny moralnej „po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1991. Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. Niewinni, Ojciec Makary, Piękna. Zarys monograficzny, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.