nieuświadomienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charakterystyka teatrów pozawarszawskich, naszkicowana przez Br. Dąbrowskiego, mimo pozornej sprzeczności potwierdza opinię, wygłoszoną przez St. Wysocką. „Fizjonomie artystyczne (tych teatrów) na ogół są bardzo różnorodne, a jednak prawie wszystkie wykazują zasadniczą wspólną cechę—brak określonego i własnego stylu, eklektyzm i chaotyczność ustanowionych celów’ lub może ich nieuświadomienie“. Wytknąwszy błędy i niedociągnięcia, stwierdza jednak referent, że ,,wr stosunku do straszliwych Avarunków, w jakich znajdowały się teatry pozawarszawskie jeszcze parę lat temu, wystąpiły wyraźne oznaki poprawy, przede wszystkim w sensie frekwencji, płacenia gaż i ustalenia się zespołów“. Czy zmiana ta wpłynęła na podniesienie poziomu —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.