nieużyteczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) drodze rozwijania charakteru a nie intelektu. Ze szczególną namiętnością występuje przeciwko postulatowi wiedzy obiektywnej, używając tu mocno dosadnych epitetów. Gdzieindziej walczy z uroszczeniami wiedzy, podnosząc jej praktyczną nieużyteczność. 9) Podobnie sądzi także Rosenberg, negując wprost moż- • ność obiektywnej nauki.10) Nad genezą tego zdecydowanego antyintelektualizmu właśnie w Niemczech zastanawiano się od lat. Doszukiwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.