nieużytek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na całej pustynnej przestrzeni, którą mieli przed sobą, nie było ani jednego skrawka zieleni, zdatnego na pokarm dla koni. Pasza, zabrana na jukach jeszcze z miasteczka, mogła starczyć zaledwie na trzy dni. Tyleż trzeba było na przebycie nieużytku. Czas pochodów islandzkich wyliczony jest skąpo, tak, jak życie człowieka na tej wyspie. Liczy się to, co być musi, a nie, co być może. Należało się śpieszyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.