nieużytkowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Strata kulturalna jest zarazem stratą gospodarczą, gdyż olbrzymia większość obiektów zabytkowych ma przeznaczenie mieszkaniowe czy usługowe. Dewastacji ulegają zresztą zabytki użytkowane na równi z nieużytkowanymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.