nieużywany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Normalizacja wymiarów maszyn umożliwiłaby używanie jednej i tej samej maszyny do znacznie większej ilości rozmaitych robót. Przemysł drukarski może służyć pouczającym tego przykładem. Ogólnie znany jest fakt, że w każdej większej drukarni można znaleźć maszyny drukarskie zupełnie nieużywane, lub mało używane do tej pracy, dla której pierwotnie były przeznaczone. Zwykły właściciel drukarni, otrzymawszy pewne zamówienie, nabywa specjalną maszynę dla najoszczędniejszego wykonania tego zamówienia; jeżeli następną partję tegoż zamówienia oddano innej drukarni, to i ta jest zmuszona zaopatrzyć się w taką maszynę. Pewna drukarnia, naprzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.