nieuruchomienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A to tym bardziej, że w braku innych źródeł gotówki na najpilniejsze potrzeby inwestycyjne i odbudowy, nieuruchomienie wyżej wskazanych oznaczałoby ni mniej, ni więcej, jak niewykorzystanie planu zagospodarowania Dolnego Śląska i zabmięcie w chaos gospodarczy, z którego żadne ,pol'icyjno-karae przepisy nas nie wyratują. Osadnictwo rolne, nie oparte na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.