nieuzdrowiony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest ta kategoria dziedzictwem prasłowiańskim57  * * * * * *. Z XV w. mimo ubóstwa jego tekstów można przytoczyć kilkanaście przykładów, np. nieprzepłacony Erz 179, nieprzerównana krasa 'incomparabilis’ BZ Judyt 10, 3, nieuzdrowiony 'insanabilis’ BZ II Par 21, 18, nieścigły 'niedościgniony’ Marnotrekt (skróty źródeł jak w Słowniku staropolskim). W wierszu Kleryki Na wesele Zygmunta Augusta czytamy: nieskończony, niewysłowiony, niewzgardzony. Kochanowski nie może więc uchodzić za twórcę tego typu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1979. Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.