nieuzewnętrznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ślającym ludzkie zachowanie. System ten funkcjonuje szczególnie sprawnie w tych środowiskach, które nie utrzymują szerszych kontaktów ze społecznością ponadlokalną, z miastem. W środowisku wiejskim szczególnie silnie oddziaływają te mechanizmy społeczne, które nakazują nieuzewnętrznianie faktów rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy sądzić, że mechanizmy te powstrzymują także przed wniesieniem sprawy o rozwód wiele małżeństw, które z powodu różnych konfliktów nie żyją z sobą. Można przypusz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabowicz, Józef 1968. Pożegnanie z zaściankiem, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.