nieuzewnętrzniany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (ich dusze) mogłyby pełnić funkcję podmiotu. Ponieważ Jednak sendan Jest trzyargumentowym predykatem o presupozycJi, że argumentem, który pełni funkcję podmiotu, Jest przedmiot z cechą: osobowy (heora sawle) musi być z tej funkcji wyeliminowane. Podmiotem w tym zdaniu będzie więc wyraz w liczbie mnogiej leksykalnie nieuzewnętrzniany, ale mający cechę: osobowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polański, Kazimierz (red.) 1984a. Słownictwo w opisie języka, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.