nieuzgadnialność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tego, co skądinąd zaistnieć by mogło” (Dod. 263). W całej tej dialektyce jeden jeszcze moment wymaga objaśnienia, mianowicie konflikt dwóch bytów możliwych o tej samej ilości i tym samym stopniu bytności, lecz pozostających ze sobą w stosunku całkowitego przeciwieństwa: oba mają jednakie prawo do istnienia, oba wnoszą tę samą doskonałość do możliwej całości, lecz tylko jeden wskutek ich nieuzgadnialności może dostąpić aktualizacji; pytanie — który i z jakiej racji?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1970. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.