nieuzgodnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc przedewszystkiem obok anarchicznego nieuzgodnienia urzędów — niebywały rozstrój techniczny całego aparatu i materjału komunikacyjnego. 0 upadku transportu i o usiłowaniach nad jego podniesieniem mówi i pisze się w Rosji aż do przesytu. Słusznie wymyślono anegdotkę o człowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.