nieuzgodniony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie zupełnie niezgodne były Delegacje co do sposobu ostatecznego załatwienia wypadków nieuzgodnionych w Paryżu. Niemcy proponowali, by wszel* kie wypadki wielkiej własności i kilka o politycznem znaczeniu odesłać do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.