nieuznawalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Które z powyższych sformułowań są uznawalne, a które nie? A może należałoby wprowadzić skalę uznawalności? Dane zdanie może być uznawalne dla informanta X, lecz nieuznawalne dla informanta Y; mamy wtedy do czynienia z różnicą idiolektów. Może jednak zachodzić też sytuacja inna: dane zdanie może być uznawalne dla większości /lub dla wszystkich/ informantów pod warunkiem 145...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusławski, Andrzej, Bojar, Bożenna (red.) 1987. Od kodu do kodu. Prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.