nieuzupełniany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak już zaznaczyłem, w akcji tej brał udział profesor, gimnazjum w Bytomiu, dr Edward Szwed (kierownik'tamtejszej biblioteki uczniowskiej30, który tak wspomina: „Po otrzymaniu adresów docierałem do różnych biblioteczek w okręgu przemysłowym. Były to rzeczywiście biblioteczki nieliczne, od lat nieuzupełniane, mocno zniszczone przez „zaczytanie”. Mieściły się najczęściej w skrzynkach pod łóżkiem, w kuferkach, w komorze, rzadziej w szafie — w miejscach widocznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.